2016 Rokiem Wolontariatu
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 2
· Najnowszy użytkownik: leszekchr
Edukacja Globalna
Szkoła Promująca Zdrowie
Edukacja Globalna
11 maja 2017 roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w największym programie edukacyjnym o tematyce zdrowego żywienia organizowanym przez firmę Winiary „Żyj smacznie i zdrowo”.
W tym celu uczniowie klasy 3a gimnazjum ”seniorzy”zaprosili uczniów z klasy 3a z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie „juniorów” do wspólnego przygotowywania zdrowych potraw.
Podczas pracy toczyły się rozmowy i dyskusje na temat ulubionych potraw i o zaletach zdrowego odżywiania- odpowiedniej ilości owoców,warzyw,wody itp.
Podczas przygotowywania posiłków nawiązaliśmy do żywienia dzieci w krajach tzw.Globalnego Południa,skąd pochodzi wiele produktów wykorzystywanych do przygotowania tych smacznych i zdrowych potraw tj.banany,pomarańcze czy kiwi.
Wśród specjałów znalazły się koreczki owocowe i warzywne, kanapki z ciemnego pieczywa z pastą serową, rybną oraz szynką i sałatą, tosty z chleba wieloziarnistego.
Prawdziwą furorę zrobiła jednak sałatka owocowa z sokiem cytrynowym serwowana w pucharkach z wafli. Wszystko udekorowane i odpowiednio podane wyglądało i smakowało wyśmienicie.
Końcowym efektem wspólnego przedsięwzięcia był poczęstunek koleżanek i kolegów oraz pracowników szkół : gimnazjum i szkoły podstawowej.
Po degustacji talerze świeciły pustkami, a to oznacza, że wszyscy lubimy zdrowo i smacznie się odżywiać.
Tak trzymać!

Obchody Dnia Ziemi 2017 zapoczątkowano ogłoszeniem akcji „Godzina dla Ziemi” przypadające w tym roku dnia 25 marca. Jest to coroczne ogólnoświatowe wezwanie do wyłączenia świateł oraz urządzeń elektrycznych na jedną godzinę.
Dnia 27 kwietnia 2017 roku uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali dzień poświęcony naszej planecie i jej mieszkańcom.
Zorganizowano wystawę Piramid Żywienia przygotowanych przez uczniów wszystkich klas oraz wystawę pt. ”Głodna Planeta”, która przedstawiała koszt, ilość i jakość posiłków spożywanych przez rodziny w różnych częściach świata. Wystawa ta zwróciła szczególną uwagę uczniów.
Następnie przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Hubert Bania zaprezentował krótki rys historyczny obchodów Dnia Ziemi na świecie oraz przedstawił tematyczną prezentację.
Uzupełnieniem tych treści była projekcja filmu pt. „SOS dla Ziemi” podczas przerw i zajęć lekcyjnych.
Zainteresowanie tematem było na tyle duże, że uczniowie kontynuowali ten temat na godzinach wychowawczych-oglądali filmy i prowadzili dyskusje dotyczące przyszłości naszej planety.


W ramach realizowanego w naszej szkole projektu pn. ”Szkoła Liderów Edukacji Globalnej” biblioteka szkolna przygotowała i przeprowadziła konkurs pn. „Ostudźmy globalne ocieplenie!”. Wzięło w nim udział 20 uczniów ze wszystkich klas naszego gimnazjum. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu z wiedzy o zagrożeniach klimatu na świecie oraz sposobach zapobiegania jego ocieplaniu.


Akcja charytatywna WOŚP 2017 W niedzielę 15 stycznia 2017r. odbył się 25 Finał WOŚP. Jak co roku , również teraz , aktywnie włączyli się do „grania” wolontariusze z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi. Pieniądze na szczytny cel , jakim było wyposażenia oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów , zbierali pod opieką nauczycieli: Artura Grzesiaka, Pawła Kulika, Barbary Kanickiej, Zofii Dybały – Nowak, Moniki Kaszuby, Faustyny Judy i Bernadety Gajdy: Dominika Byczyńska, Katarzyna Pater, Sylwia Badower, Bartłomiej Wilk, Gabriela Guła, Julia Kaczmarczyk, Dawid Przeniosło, Weronika Mącznik, Piotr Kuzon, Julia Szafraniec, Hubert Bania, Karolina Czekaj, Kamil Skowron, Natalia Buczak, Dominik Parlak, Filip Fetela. Kwesta odbywała się w Nowym Korczynie, Ostrowcach, Starym Korczynie, Piasku Wielkim, Brzostkowie, i Strożyskach.


Akcja charytatywna „ Góra Grosza” Jest już tradycją naszego gimnazjum- iż na przełomie listopada i grudnia młodzież przystępuje do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza.


Wizyta Ks. Bp. Jana Piotrowskiego W dniu 6 listopada 2016r. w parafii Nowy Korczyn gościliśmy ks. bp. Jana Piotrowskiego . Biskup , jako ordynariusz diecezji, przybywa co pewien czas do każdej parafii na wizytację kanoniczną, aby umacniać wiernych w wierze i bliżej poznać członków wspólnoty parafialnej . Posługa ks. biskupa w czasie takiej wizytacji to m.in. głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, a także spotkania z całą wspólnotą parafialną . Wizytacji podlegają też zagadnienia życia religijnego, apostolskiego oraz administracyjno- gospodarczego . Ks. biskup Jan Piotrowski wręczył legitymacje członkowskie przedstawicielom Szkolnego Koła Caritas . Po części artystycznej , nawiązując do inscenizacji, uwrażliwiał młodzież na zagrożenia, które niesie współczesny świat oraz wskazał na mocną wiarę w miłosierdzie Boże, o którym Jan Paweł II powiedział, że jest to element konieczny na drodze do prawdziwego szczęścia człowieka


Warsztaty ekologiczne W dniach 13 i 14 grudnia 2016 roku odbyły się warsztaty ekologiczne, które zostały przeprowadzone przez pracowników z Rzędowa. W warsztatach udział wzięli wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Na początku dowiedzieliśmy się, jakie kosze i worki używamy, i co do nich wrzucamy. Bardzo pomocna była prezentacja multimedialna. Dowiedzieliśmy się z niej, co to są odpady oraz poznaliśmy ich podział na grupy, który umożliwia odpowiednią segregację.

Konkurs o HIV i AIDS I miejsce w konkursie "Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS" W dniu 1 grudnia w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju odbył się Powiatowy Konkurs „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”. W konkursie drużyna z Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie reprezentowana przez uczennice klasy 2a: Annę Błach i Julię Piotrowską zajęła I miejsce.

Działalność Szkolnego Koła Caritas W ramach wolontariatu działające na terenie szkoły Szkolne Koło Caritas, któremu przewodniczy p. Małgorzata Jasiak, przeprowadziło w mijającym semestrze roku szkolnego 2016/2017 wiele akcji na rzecz drugiego człowieka. Były to: - akcja zbieranie nakrętek dla chorego na raka wcześniaka Stasia, który dzięki także naszej pomocy mógł rozpocząć leczenie w USA (w ilości 270 kg) ; - zbiórka środków pieniężnych do puszek przy kościołach w parafiach Nowy Korczyn, Brzostków na ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech; - członkowie SKC dzięki wsparciu i współpracy p. M. Kaszuby uczestniczyli w dwóch zbiórkach żywności na terenie Nowego Korczyna;


Na lekcjach geografii w klasach drugich realizowano zagadnienia dotyczące ludności Europy, kwestii dotyczących uchodźców, migracji ludności z krajów Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada 5 grudnia, uczniowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Wach wykonali gazetkę ścienną a wychowawcy klas realizują scenariusz lekcji pt.” Miej oczy na wolontariat”, aby wskazać uczniom szerszy zakres niesienia pomocy potrzebującym


EDUKACJA GLOBALNA „Szkoły Liderów Edukacji Globalnej”
W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 Samorządowe Gimnazjum im. św.Kingi w Nowym Korczynie przystąpiło do realizacji projektu ”Szkoła Liderów Edukacji Globalnej”. Jesteśmy 1 z 10 szkół w woj.świętokrzyskim realizujących ten projekt. W tym celu w dniach 4-6.11.2016r. w Wólce Milanowskiej odbyło się szkolenie „Szkoła Liderów Edukacji Globalnej” pod kierunkiem Pani Marii Bednarskiej, nauczyciela konsultanta Pracowni Projektów Europejskich, Innowacji i Współpracy z Zagranicą, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Przedstawicielem naszej szkoły była p. Barbara Witkoś. Projekt 355/2016/M1 współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 2016
Tekst alternatywny Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.
Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
- zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
- poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa
- ochronę praw człowieka
- zapewnienie zrównoważonego rozwoju
- budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:
• tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk
• przedstawianie perspektywy globalnego Południa
• rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu
• kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw
• przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
• ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

U podstaw edukacji globalnej leżą następujące wartości:
• godność osoby ludzkiej
• sprawiedliwość
• solidarność
• równość
• pokój
• wolność.
Edukacja globalna pomaga w kształtowaniu następujących umiejętności:
• dostrzegania i rozumienia globalnych współzależności
• krytycznego myślenia
• praktycznego wykorzystywania wiedzy
• podejmowania świadomych decyzji
• współpracy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

W skład zespołu nauczycieli realizujących cele zrównoważonego rozwoju wchodzą:
1. Barbara Witkoś –nauczyciel geografii , wychowawca
2. Barbara Gajda – nauczyciel biologii, wychowawca
3. Barbara Kanicka – nauczyciel matematyki, wychowawca
4. Monika Kaszuba –nauczyciel chemii, wychowawca
5. Jolanta Kulik-nauczyciel języka polskiego, wychowawca
6. Małgorzata Jasiak –nauczyciel języka angielskiego, wychowawca
7. Faustyna Juda – nauczyciel historii, wychowawca
8. Małgorzata Wilewska – bibliotekarz
9. Małgorzata Wach – nauczyciel świetlicy
10. Leszek Chrobot-nauczyciel informatyki
11. Paweł Kulik - nauczyciel historii i wychowania fizycznego

Tekst alternatywny

W ramach realizacji głównych celów zrównoważonego rozwoju w Tygodniu Edukacji Globalnej, który przypadał od 14-20 listopada 2016r. uczniowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Wach i p. Barbary Witkoś wykonali tematyczne gazetki.
W klasach 1-3 na lekcjach wychowawczych został zrealizowany temat dotyczący głodu i niedożywienia w krajach globalnego Południa „
Czy suwerenność żywnościowa jest rozwiązaniem problemu głodu w krajach globalnego Południa?” Poza tym na lekcjach historii prowadzonych przez panią Faustynę Judę w klasach trzecich uczniowie poznali historię powstania pierwszego dokumentu tj. Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, w którym po raz pierwszy w dziejach zapisano, że wszyscy ludzie są wolni i równi w swoich prawach. Uczniowie porównywali prawa i wolności wprowadzone przez rewolucję francuską w II połowie XVIII wieku i dziś. Zwrócono również uwagę, że dziś ludzie mają więcej praw i wolności ale są one często łamane i nieprzestrzegane, co prowadzi do ubóstwa, niezrównoważonego rozwoju i głodu. Natomiast w klasach drugich na lekcjach WOS-u zrealizowano temat: „Normy i zasady”. Państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom warunki, w których mogą być realizowane wszystkie prawa i wolności człowieka i obywatela, w tym prawa socjalne i osobiste, takie jak: prawo do życia, prawo do pracy, prawo do godziwej płacy, opieki zdrowotnej itp. Zagwarantowanie tych praw powoduje zmniejszenie ubóstwa, likwiduje głód, prowadzi do rozwoju gospodarczego. Tematyka ta realizowana była także w klasach trzecich na zajęciach :
„System polityczny państwa polskiego”.
Ponadto dnia 19 listopada 2016r. podczas przerw emitowane były wybrane filmy „Dzieci Afryki”,
”Długie łyżki”
po emisji których, wzruszeni uczniowie zaproponowali pomoc dzieciom z krajów globalnego Południa. Jesteśmy w trakcie opracowywania sposobu takiej pomocy.
22 listopada 2016 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka uczniowie wykonali gazetkę tematyczną oraz podczas wspólnego spotkania z rówieśnikami przypomnieli podstawowe prawa dziecka, które powinny być przestrzegane wobec wszystkich dzieci na świecie.
24 listopada 2016 roku naszą szkołę odwiedziła Pani Marta Kostulska ,która była wolontariuszką programu Polska Pomoc. Interesuje się i zajmuje naszym zachodnim podejściem do spraw Południa - od uchodźców, przez edukację globalną, aż po turystykę. Oprócz projektu w Tajlandii ma na koncie półroczny pobyt w Meksyku, gdzie pracowała jako przedszkolanka - pewnie stąd w zainteresowaniach edukacja przeplata się z kwestiami globalnymi. Pani Marta z 26 osobową grupą uczniów z klas I-II gimnazjum przeprowadziła dwugodzinne warsztaty nt. „ Uchodźcy i sytuacja w Syrii”
. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, co pozwoliło im realnie spojrzeć na problemy mieszkańców i uchodźców z Syrii.
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Projekt Szkoła Sukcesu
Kalendarz
<< Wrzesień 2022 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Certyfikat
Europejska Szkoła
Projekt Szkoła Marzeń
Projekt
Nowoczesne Gimnazjum
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło